Perunkirjoitus Helsinki hoitaa perunkirjoitustyöt puolestasi.
Perunkirjoitus Helsinki

Perunkirjoitus on maallikolle todella työläs toimitus, ja se on suoritettava verrattain nopeasti kuoleman jälkeen, jolloin omaisen ajatukset ovat surutyössä. Kaikkein vaivattominta on hoitaa perunkirjoitus lakimiehen kautta, jotta vältytään mahdollisilta riitatilanteilta. Me Helsingin Lakiasiainpalvelussa voimme perintöoikeuteen erikoistuneina hoitaa työn puolestanne huolellisesti, täsmällisesti ja edullisella hinnalla.

Perunkirjoitus Helsinki - Perukirja toimii veroilmoituksena.
Mikä perukirja?

Perukirja toimii veroilmoituksena, jonka perusteella perillisten perintövero määräytyy. Perunkirjoituksen merkitys erityisesti velkaisissa pesissä on erityisen suuri, koska sen laiminlyönti voi aiheuttaa vastuun vainajan veloista. Näin ollen myös toimitukseen liittyvien vastuu- ja verokysymysten vuoksi kannattaa kääntyä ajoissa lakimiehen puoleen. Toimistomme auttaa myös tarvittaessa perukirjan lisäksi perinnönjakoon liittyvissä asioissa. Perunkirjoitus on tehtävä ennen perinnönjakoa.

Perunkirjoitustilaisuudessa käydään läpi perukirjan sisältö.
Perunkirjoitus­tilaisuus

Perunkirjoitustilaisuuteen kutsutaan kuolinpesän osakkaat ja tilaisuudessa käydään läpi perukirjan sisältö. Pesän ilmoittajan allekirjoituksen lisäksi perukirjaa varten tarvitaan myös kaksi esteetöntä uskottua miestä, jotka ovat arvostaneet perunkirjaan merkityn omaisuuden. Toimimme esteettöminä uskottuina miehinä ja voimme myös tarvittaessa neuvoa perintöverotuksen kannalta olennaisissa asioissa.

Onko perunkirjoitus edessä ja haluat hoitaa asian vaivattomasti ja edullisesti, säästäen aikaa ja voimia?

Perukirja on asiakirja, joka määrittää kuolinpesän tilan. Perukirjasta ilmenee vainajan perilliset ja testamentinsaajat (eli osakasluettelo), sekä vainajan omaisuus ja velat, jota varten tarvitaan varallisuustodistukset pankeista kuolinpäivään laskettuine korkoineen, sekä mahdolliset isännöitsijän– tai lainhuutotodistukset ja laskut velkojilta. Näiden tietojen lisäksi perukirjaa varten tarvitaan sukuselvitys ja virkatodistukset jokaiselta osakkaalta (niin sanottu ’elää’ todistus), sekä perukirjaan liittyvät mahdolliset testamentit, avioehdot ja aikaisemmat perukirjat. Jos vainaja on ollut menehtyessään naimisissa, tarvitaan tiedot lesken varoista ja veloista, jotta ne voidaan merkitä perukirjaan. Lisäksi perukirjasta tulee ilmetä vainajan ja lesken mahdollinen avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Määräaika perunkirjoitukselle on kolme kuukautta kuolemantapauksesta. Siinä ajassa on valmistettava perukirja ja pidettävä perunkirjoitustilaisuus. Velvollisuus perunkirjoituksen toimittamiseen kuuluu lähtökohtaisesti lähiomaiselle, jonka hoidossa vainajan omaisuus on – usein eloonjääneelle puolisolle tai lapselle. Voimme tehdä perunkirjoitukseen liittyvät käytännön asiat halutussa laajuudessa.

Me Helsingin Lakiasiainpalvelussa laadimme perukirjan ja järjestämme perunkirjotustilaisuuden puolestanne. Tutustu lakipalveluiden hinnastoon täältä.

Lakimies Jukka Lindén

Jukka Lindén
Lakimies
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
OTM, KTM


Yhteydenotto­lomake


Ota meihin yhteyttä jo tänään!

Soita 0400 502 590 jukka.linden@helsinginlaki.fi

Lisätietoja verkkosivuiltamme www.helsinginlaki.fi

Helsingin Lakiasiainpalvelu Oy | Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki | Puh: 0400 502 590 | Fax: 010 752 0095 | e‑mail: jukka.linden@helsinginlaki.fi

Perunkirjoitus Helsinki - Helsingin Lakiasiainpalvelut Oy
Copyright © 2018 Helsingin Lakiasiainpalvelu Oy